Информация о конференциях

 Інформаційне повідомлення про конференцію 8-9 червня 2017р. у м. Дніпро

 _________________________________________________

Уважаемые коллеги! 

Конференция «Диагностика, лечение и реабилитация  гастроэнтерологических больных, в современных условиях», которая была запланирована на  25-26 мая  2017  годав г. Новомосковске на базе ТОВ  «Санаторий  «Курорт  Орловщина», перенесена на сентябрь. Уточнение  даты проведения конференции будет  размещено  на сайте института  gastro.org.ua, а также в информационном письме, которое будет разослано дополнительно. 

**********************************************************************
Науково-практична конференція з міжнародною участю: «
V наукова сесія інституту гастроентерології  НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній  гастроентерології»  

  Наукова програма заходу охоплює питання:

1. епідеміології захворювань органів травлення;

2. етіології та патогенезу (у тому числі експериментальні дослідження);

3. профілактики, діагностики та лікування  захворювань органів травлення;

4. новітніх технологій хірургічного лікування гепато-панкреато-біліарної системи;

5. дитячої гастроентерології;

5. коморбідних захворювань органів травлення ;

6. нутріціології та лікувального харчування.

 

Планується|планерує| участь провідних вчених України та світу.

Конференція буде працювати в режимі пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів,| у т.ч. у формі|у формі| дискусійної панелі.

         Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які відбудуться в 2017 р.Посвідчення № 383 от 07.07.2016р.

Участь у конференції безкоштовна.

Місце проведення: Діловий центр  «Менора», вул. Шолом-Алейхема, 4/26.

         Початок реєстрації учасників конференції 8 червня о 8:00 год. Відкриття|відчиняти| конференції о 9:00 год.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології  Степанов Ю.М. 

З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:  

Заст. директора з наукової роботи,

канд. мед. наук Діденко В.І.

e-mail:vladdidenko23@gmail.com,

тел.: (056) 760-33-05

Пров. наук. співробітник,

канд. мед. наук Гравіровська Н.Г.

e-mail: gastro.grav@gmail.com,

тел.: 0501349254; 0988284547.

_________________________________________________ 

Звіт

про проведення науково-практичної конференції

«Коморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря»

 

 

 

09-10 листопада 2016 року у м. Дніпро відбулася науково-практична конференція «Коморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря».

 Наукова програма заходу охоплювала такі питання:

1. патологія дихальної системи та органів травлення;

2. сполучення захворювань нервової системи та органів травлення;

3. хвороби ендокринної системи та органів травлення;

4. патологія серцево-судинної системи в сполученні з хворобами органів травлення;

5. передракові стани в гастроентерології – діагностика, лікування, профілактика;

6. підтримка печінки та підшлункової залози під час хіміотерапії та способи корекції їх захисту;

7. гастроентерологічні прояви ускладнень терапії антибіотиками та нестероїдними протизапальними засобами;

8. вплив порушення процесів травлення на стан опорно-рухового апарату;

9. коморбідна патологія  в дитячій гастроентерології;

10. інші сполучені ураження органів травлення;

11. міждисціплінарний підхід до вирішення проблеми коморбідності та поліпрагмазії.

Зважаючи на тематику, яка визначила багатогранність підходів до трактування поставленої мети, на конференцію були запрошені провідні вчені України, які є представниками різних медичних спеціальностей, таких як терапія, гастроентерологія, кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, алергологія, хірургія та ін.

Науковий керівник конференції – доктор мед наук, професор, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології  Ю. М. Степанов відкрив конференцію вступним словом і зазначив, що вона відбулась завдяки ініціативі академіка НАМН України, ректора ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професора Г.В. Дзяка, який запропонував провести цей захід саме у такому форматі, головною метою якого стало поєднання різних захворювань з патологією органів травлення.

 

У рамках конференції були проведені: 4 пленарних засідання і постерна сесія.

 

В роботі конференції прийняли участь з доповідями відомі учені: член-кореспондент НАМН України, Головний терапевт МОЗ України, професор В.З. Нетяженко, член-кореспондент НАМН України, професор Т.О. Перцева, керівник регіональної групи експертів Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України, професор В.Й. Мамчур, президент ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація», професор О.Я. Бабак, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "паразитологія", професор К.І. Бодня. Були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Тернополя, Полтави, Ужгорода.

 Доповіді провідних учених України були присвячені сучасним підходам до діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів. Лекції було спрямовано на сімейних лікарів, з акцентом на поєднання патології органів травлення з іншими хворобами, висвітлена важлива роль лікаря загальної практики у веденні таких пацієнтів.Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень. 

 

 

Відбулася панель дискусії «Дисліпідемія як міждисциплінарна проблема. Погляд кардіолога, гастроентеролога та терапевта», координаторами якої виступили член-кор. НАМН України, професор
В.З. Нетяженко, професор Ю.М. Степанов і професор В.П. Шипулін. Це засідання пройшло в атмосфері великого інтересу, зацікавленості, активної участі всіх присутніх та виявила компетентність сімейних лікарів. Особливе місце в дискусії зайняли питання корекції гіперхолестеринемії, діагностиці та лікуванню серцево-судинних та гастроентерологічних захворювань, пов’язаних з нею.

 

 

Окремим блоком була представлена постерна сесія (15 постерів), у якій активну участь прийняли співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 

 

Конференція завершилася врученням грамот і премій за кращі доповіді.

За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

1. Продовжити організацію і проведення науково-практичних конференцій, присвячених питанням коморбідності у практиці сімейного лікаря.

2. Висвітлювати останні досягнення у вивченні епідеміології, патогенезу, діагностики, лікування і профілактики найбільш соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань внутрішніх органів.

3. Продовжити впровадження відомих сучасних та пошук нових методів діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем. 

4. Продовжити розробку методичних документів, спрямованих на підвищення якості медичної допомоги на первинному рівні.

*************************************************

Отчет

о проведении научно-практической конференции Института гастроэнтерологии «IV наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

16-17 июня 2016 года состоялась IV научная сессия института гастроэнтерологии НАМН Украины с международным участием «Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии».

В конференции приняли участие ведущие гастроэнтерологи Украины, состоялся телемост с участием всемирно известного ученого из Швеции проф.Mathias Löhr.

Научный руководитель: д-р мед наук, профессор, директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», главный специалист НАМН Украины по гастроэнтерологии и диетологии– Степанов Ю.М.

С приветственным словом от Днепропетровской облгосадминистрации на открытии конференции выступил профессор Павлов В.А. Присутствующих приветствовал председатель Украинской гастроэнтерологической ассоциации, профессор Бабак О.Я.


К открытию конференции было приурочено вручение грамот от Президиума Национальной академии медицинских наук Украины сотрудникам института за плодотворный многолетний труд и весомый вклад в достижения учереждения.

Ю.М. Степанов вручил дипломы победителям Национального этапа европейского конкурса BARES AWARD – 2015: Бреславец Ю., Бойчук В., Куглер Т., а также почетную награду лауреата ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых врачу-гастроэнтерологу института Бреславец Ю.

В рамках конференции были проведены: 4 пленарных и 2 секционных заседания.

Ученые института представили последние достижения научно-исследовательской работы в области изучения этиологиии, патогенеза, диагностики и лечения гастроэнтерологической патологии у взрослых и детей.

Доклады ведущих ученых Украины и сотрудников Института гастроэнтерологии были посвящены патологии поджелудочной железы, гепатобилиарной системы, кишечника, их профилактике, диагностике и лечению. Было проведено отдельное секционное заседание,на котором были рассмотрены вопросы заболеваний органов пищеварения у детей. Значительная часть сообщений была основана на доказательной базе и результатах собственных исследований.

Состоялась отрытая дискуссия по проблеме диагностики и лечения хронических воспалительных|вспыльчивых| заболеваний кишечника и колоректального рака.

Учеными института были представлены 17 устных докладов, посвященные последним научным достижениям и 6 стендовых докладов молодых ученых, в которых были освещены результаты собственных исследований в гастроэнтерологии на современном уровне.

 

Первое секционное заседание открыл директор института, профессор Ю.М. Степанов с докладом: «Хронический гастрит и функциональная диспепсия в Киотском консенсусе в 2015 г.», в котором были отражены основные этиологические факторы, передовые взгляды на диагностику и лечение патологии, которая поражает большое количество людей в современном мире.

Проблемы борьбы с вирусными гепатитами были освещены в сообщениях проф. Шипулина В.П., представившего свой взгляд на возможность искоренения гепатита С в Украине. Професора Скрипник И.Н., Бабак О.Я., Медведь В.И. и Драгомирецкая Н.В. посвятили свои доклады диффузным заболеваниям печени; проф. Силивончик Н.М. (Беларусь) и проф. Вирстюк Н.Г. представили проблемы диагностики и лечения наследственных заболеваний печени. В ряде докладов были представлены патология верхних отделов пищеварительного канала и функциональные расстройства.

Профилактике антибиотико-ассоциированной диареи с применением пробиотиков был посвящен доклад проф. Оседло Г.В. Функциональные нарушения билиарного тракта у больных диабетом II типа были представлены в докладе проф. Сирчак Е.С. Доклады проф. Степанова Ю.М., проф. Губергриц Н.Б., проф. Шевченко Б.Ф. раскрыли сложности диагностики и возможности терапевтического и хирургического лечения поджелудочной железы.

Состоявшийся телемост со Швецией позволил присутствующим ознакомиться с лекцией проф. Mathias Löhr, который раскрыл современный взгляд на заместительную ферментную терапию панкреатита.

Отдельным блоком в ходе дискуссионной панели была рассмотрена проблема хронических воспалительных заболеваний толстой кишки и колоректального рака. В рамках этого пленарного заседания выступили: член-кор. НАМН проф. Захараш М.П., проф. Степанов Ю.М., проф. Дорофеев А.Е., проф. Сергиенко О.И., к.мед.н. Симонова Е.В. Ведущие специалисты осветили в своих сообщениях сложности диагностики, терапевтического и хирургического лечения этой тяжелой и социально значимой патологии. Особое место в дискуссии заняли вопросы выбора метода лечения и показания к хирургическому вмешательству с применением самых современных методик.

На секционном заседании, посвященном гастроэнтерологической патологии у детей, проф. Абатуров А.Е. посвятил свой доклад такой острой проблеме, как вирусная диарея у детей, ее этиология, патогенез и лечение. Особенностям поражения органов пищеварения при мукополисахаридозе 1 типа у детей был посвящен доклад проф. Степанова Ю.М. Диагностика и лечение болезни Крона в детском возрасте стали темой доклада проф. Денисовой М.Ф. Функциональные нарушения пищеварительного канала, пищеводно-желудочного перехода, желчного пузыря были представлены в докладах проф. Белоусовой О.Ю., проф. Овчаренко Л.С., к.мед.н. Завгородней Н.Ю.

Молодые ученые института выступили на отдельной секции и представили свои достижения за прошедший год.

Научная сессия института завершилась вручением дипломов, грамот и премий за лучшие доклады: 1 место - Лукьяненко О.Ю.; 2 место - Тузко А.В., 3 место - Аржанова Г.Ю. и Галенко А.П., а также Бабий С.А.

Премиями были награждены лучшие стендовые доклады: 1 место –Ягмур В.Б., Супруненко О.И.; 2 место – Чалый Н.В.; 3 место – Братская А.С., Подгорный М.В., Галинский А.А., Мурзина О.Б., Руденко А.И.